O szóstym i dziewiątym Przykazaniu Bożym (7)

Co musimy robić, aby zachowywać szóste i dziewiąte przykazanie Boże?
Aby móc zachować szóste i dziewiąte przykazanie Boże, musimy się często szczerze modlić do Boga, mieć szczególne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, Matki czystości, pamiętać, że Bóg patrzy na nas, myśleć o śmierci, o karze Bożej oraz o męce Jezusa Chrystusa, strzec zmysłów i praktykować umartwienia chrześcijańskie, a także często przyjmować sakramenty święte po odpowiednim przygotowaniu.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X