Przygotowanie do spowiedzi generalnej

Kto – idąc za działaniem łaski Bożej – uświadamia sobie konieczność odprawienia spowiedzi generalnej, dobrze uczyni, jeśli dokładnie weźmie pod uwagę kilka kapłańskich wskazań. Mają one na celu skłonienie duszy do poważnego potraktowania zarówno samego przygotowania, jak i odprawienia spowiedzi. Można bowiem spowiedź generalną odprawić źle, pobieżnie, niedokładnie, niestarannie. Byłaby to spowiedź nie ku zbawieniu, lecz ku potępieniu duszy!
Pamiętajmy dobrze o przestrodze Św. Teresy z Avili, skierowanej zarówno do kapłanów, jak i do dusz spowiadających się:

Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.

Kilka kapłańskich wskazań: – więcej