Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (70)

Jakie rozważania są pomocne w podjęciu dobrego postanowienia poprawy?
Przy podjęciu dobrego postanowienia poprawy pomocne są te same rozważania, które są skuteczne przy wzbudzeniu żalu za grzechy, a są to rozważania nad motywami lęku przed Bożą sprawiedliwością i miłości do Jego nieskończonego dobra.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X