Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (71)

Co należy uczynić po stosownym przygotowaniu się do spowiedzi przez rachunek sumienia, wzbudzenie żalu i po dobrym postanowieniu poprawy?
Po stosownym przygotowaniu się do spowiedzi przez rachunek sumienia, wzbudzenie żalu i po dobrym postanowieniu poprawy należy przystąpić do oskarżenia się z popełnionych grzechów przed spowiednikiem w celu uzyskania rozgrzeszenia.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X