Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (72)

Jakie grzechy należy koniecznie wyznać?
Koniecznie należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, a dobrze jest także wyznać grzechy powszednie.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X