Wierzę w Kościół!

Wiele dusz, które przyjęło nową religię, krzewioną w strukturach kościelnych już kilkadziesiąt lat (nie od roku 2013!), nie wierzy w Kościół, który traktują jako instytucję zmienną, zgodnie z duchem czasu. Nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że żadna zmiana, która deformuje niezmienny katolicki depozyt wiary NIE POCHODZI OD KOŚCIOŁA, lecz od ludzi i od diabła.
Powrót do wiary katolickiej to znaczy powrót do wiary w Kościół – jeden, święty, katolicki, apostolski. – więcej