Dziękczynienie i przeproszenie

W modlitwie wieczornej dziękujmy Panu Bogu za przeżyty dzień i za wszelkie dobro.
W modlitwie wieczornej przepraszajmy Pana Boga za wszystkie popełnione grzechy.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.