Dwie informacje

Informacje dotyczące niedzieli:

1. Kto spośród mężczyzn prowadzi Różaniec w niedzielę, proszony jest o poprowadzenie modlitwy Anioł Pański przed Mszą Świętą – punktualnie o godz. 12.00.
Wszyscy wyuczmy się modlitwy Ángelus na pamięć.
Nagranie oraz tekst (z możliwością wydruku) dostępne są – tutaj


2. Po Mszy Świętej śpiewamy. Jako drugą pieśń będziemy śpiewać (w postawie stojącej) maryjną antyfonę Witaj Królowo – w języku łacińskim.
Wszyscy wyuczmy się tej antyfony na pamięć.
Tekst:

Salve, Regína, Mater misericórdiae, vita, dulcédo, et spes nostra, salve. Ad te clamámus, éxsules fílii Hévae. Ad te suspirámus, geméntes et fléntes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos túos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum frúctum véntris túi, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pía, o dulcis Vírgo María.

Nagranie.
Mała modyfikacja: stosujemy wymowę twardą – nie zwłoszczoną (np. nie: Redżina, lecz: Regina; nie: dulczedo, lecz: dulcedo; nie: dżementes, lecz: gementes, itd.):

f