Strój odświętny na katolickiej Mszy Świętej

Niezależnie od warunków klimatycznych, kryterium, jakim kieruje się dusza katolicka, nie jest wygoda, lecz względy stosowności i szacunku dla Pana Boga i Najświętszej Ofiary Mszy Świętej.
Krótkie rękawy – nie. Jeśli przyjdzie nam znieść niewygodę, chętnie to niewielkie wyrzeczenie przyjmę, w zjednoczeniu z bezmiarem cierpień Chrystusowej Ofiary, uobecnianej na ołtarzu.
Mężczyźni zadbani, starannie ogoleni, buty wypastowane, garnitur, krawat.
Niewiasty ubrane gustownie, z zachowaniem wymogów skromności. Przez nakrycie głowy naśladują skromność i pokorę Matki Bożej wobec majestatu Bożego.
Idziemy na Mszę Świętą w rycie rzymskim. Najważniejsze wydarzenie tygodnia. – więcej