W Suche Dni praktykujemy post ścisły

Post ścisły – jest połączeniem postu ilościowego z postem jakościowym. Spożywamy zatem jeden posiłek do sytości w ciągu dnia oraz nie spożywamy potraw mięsnych i rosołu.
Post ścisły nie zabrania skromnego porannego i wieczornego posiłku, przy którym ujmujemy sobie przynajmniej jedną trzecią tego, co zwykle podczas tych posiłków spożywamy.
Nie jemy między tymi trzema posiłkami.
Przepis o poście ścisłym obowiązuje sub gravi [tj. pod grzechem ciężkim].
Post ścisły praktykujemy w Środę Popielcową oraz we wszystkie piątki i soboty Wielkiego Postu, a także w Suche Dni, w Wigilię Zielonych Świąt i Bożego Narodzenia, oraz 7 grudnia.

(Opr. na podstawie: Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa).