Co przyjmuję?

Co znaczą słowa: «Wiedzieć co się ma przyjąć»?
Słowa te oznaczają, że znamy i mocno wierzymy w to, co jest zawarte w nauce chrześcijańskiej na temat tego sakramentu” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).