Tradycyjna praktyka postna w Wielkim Poście (2)

Post ilościowy – spożywamy jeden posiłek do sytości w ciągu dnia; przy tym posiłku możemy spożywać potrawy mięsne. Post ilościowy nie zabrania skromnego i bezmięsnego porannego i wieczornego posiłku, przy którym ujmujemy sobie przynajmniej jedną trzecią tego, co zwykle podczas tych posiłków spożywamy.
Posiłek do sytości możemy spożywać wieczorem zamiast w południe.
Nie jemy między tymi trzema posiłkami.
Zwyczaj, o którym mowa, nie jest to zwyczaj prawny w ścisłym znaczeniu, formalny, lecz praktyka, powstała na podstawie zwyczaju. W Polsce był to zwyczaj powszechny.
Post ilościowy praktykujemy w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki Wielkiego Postu.
Co do zachowania postu ilościowego można podać następującą praktyczną wskazówkę: w dniu postu ilościowego lub ścisłego każdy powinien na śniadanie i wieczerzę spożyć o tyle mniej pokarmów, żeby między dniem postu a dniem zwykłym zachodziła naprawdę różnica, czyli żeby każdy odczuł pewne umartwienie; do zachowania postu wystarcza ująć sobie jedną trzecią z tego, co się zwykle na śniadanie lub wieczerzę spożywa.
Przepis o poście ilościowym obowiązuje sub gravi [tj. pod grzechem ciężkim].
Post ilościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 21 rok życia, a nie rozpoczęli jeszcze 60 roku.

(Opr. na podstawie: Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa).