Tradycyjna praktyka postna w Wielkim Poście (3)

Post jakościowy – polega na wstrzymaniu się od mięsa i rosołu; nie zabrania pożywania jaj, nabiału i rozmaitych przypraw, nawet z tłuszczu zwierzęcego.
Nie wolno pożywać mięsa, tj. tego wszystkiego, co z natury swej, ze zwyczaju lub z powszechnego mniemania ludzi zalicza się do mięsa.
Pod pojęcie mięsa podpada także krew, mózg, szpik kości, słonina nietopiona oraz bulion i ekstrakty z mięsa.
Niedozwolone jest pożywanie rosołu. Przez rosół należy rozumieć wodę, w której gotowane było mięso lub kości.
Wolno używać jakichkolwiek przypraw do potraw, nawet z tłuszczów zwierzęcych, czyli tego wszystkiego, co się w małej ilości dodaje do głównej potrawy, by ją uczynić smaczniejszą. Dozwolone jest zatem używanie masła, smalcu, słoniny stopionej itp.; drobne kawałeczki mięsa (skwarki), pozostałe po przetopieniu, wolno spożyć razem z tłuszczem.
Przepis o poście jakościowym obowiązuje sub gravi [tj. pod grzechem ciężkim].
Post jakościowy, czyli wstrzymanie się od potraw mięsnych, obowiązuje we wszystkie piątki całego roku [chyba że przypada święto nakazane (de praecepto), ale tylko poza okresem Wielkiego Postu; jeśli natomiast w Wielkim Poście w piątek przypada święto nakazane (de praecepto), wówczas post zachowujemy]. 
Post jakościowy obowiązuje tych wszystkich, którzy ukończyli siódmy rok życia.

(Opr. na podstawie: Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa).