Modlitwa na czas trudny

Różaniec (1)

 

 

 

 

Codziennie odmawiajmy Różaniec – przynajmniej jedną część! A jeśli obowiązki stanu nam pozwalają, odmawiajmy codziennie cały Różaniec, wszystkie trzy części: tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.