Distínguere

Dopóki Pan Bóg czas nam daje… W czasach zamętu powszechnego podejmijmy decyzję czystą – związania się wyłącznie z odwiecznym, miłym Niebu, kultem katolickim, by Pana Boga czcić godnie i duszę swoją zbawić. – więcej