Boży porządek w praktyce

Będzie nam bardzo pomocne w zaprowadzaniu Bożego ładu w swoim życiu i w codziennym wypełnianiu Woli Bożej, gdy będziemy mieli na uwadze i będziemy starali się tak praktykować:

Najpierw to, co konieczne.
Potem to, co pożyteczne.
Następnie to, co przyjemne.
Nigdy to, co grzeszne.

Wszystko zaś niech się dzieje uczciwie i według porządku (1 Kor 14, 40).