Posłuszeństwo fałszywym doktrynom jest grzechem

Posłuszeństwo jest cnotą moralną, a zatem podporządkowaną cnotom teologicznym. W wierze katolickiej nie ma mowy o absolutyzacji posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest na usługach wiary katolickiej. Nigdy na usługach odstępstwa. Tak uczy Kościół Katolicki. – więcej