Odpowiedzialność za słowo (45)

Jeżeli zaś to prawda, o czym zresztą wątpić nie można, że przewrotność i zło trwa, dopóki dostatecznie naprawionym i wynagrodzonym nie zostanie, jakżeż więc wobec tego obmówcy, plotkarze i potwarcy mogą zachować spokój sumienia i bez zadośćuczynienia na myśl o Sądzie Ostatecznym?
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach