Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2023

Kazanie na uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2023

Lekcja: Dz 12, 1-11
Ewangelia: Mt 16, 13-19

Trzymajmy się wiernie Urzędu Piotrowego!

Pobierz »