Modlitwa po Komunii Świętej – najcenniejsza!

Za każdym razem bardzo starannie odprawiajmy modlitwę po Komunii Świętej!
O. Garrigou-Lagrange pisze: “Święci, zwłaszcza Św. Teresa (…) często mówili, że dziękczynienie sakramentalne jest dla nas chwilą najcenniejszą w życiu duchowym”. – więcej