Św. Jan Bosko, Miłość braterska

Św. Jan Bosko przestrzega przed grzechami przeciwko miłości bliźniego, do których należą m.in.: nieuprawniona krytyka, tłumaczenie na złe cnotliwych uczynków bliźniego lub mówienie, że zostały wykonane w złej intencji, donosicielstwo, dokuczanie innym, drwiny i wyśmiewanie bliźniego, niestosowne dowcipy, kłótnie i obelgi.
Zachęca, aby, za wzorem Chrystusa, kroczyć drogą miłości, szacunku i łagodności. – więcej