Odpowiedzialność za słowo (8)

“Szkodzimy bliźnim wprost, przypisując fałszywie ludziom złe czyny, chęci, lub intencje, przesadzając winy, ujawniając rzeczy ukryte i nieznane; ubocznie zaś, zaprzeczając to, co jest w nich dobrego, lub pomijając rzeczywistą zasługę, albo dobrą stronę charakteru bliźniego”.
“Zaklinam cię droga Filoteo – pisze z całą słodyczą święty Franciszek Salezy. – Zaklinam cię raz jeszcze, abyś nigdy nie obmawiała bliźnich ani wprost, ani ubocznie. Bacz, abyś nie przypisywała bliźnim fałszywych intencji zbrodni, lub grzechów, nie ujawniała tych, które są w tajemnicy, ujawnionych nie powiększała, źle nie tłumaczyła dobrych chęci, nie umniejszała dobrych stron, lub czynów bliźniego złośliwie milczeniem nie pokrywała, lub słowami wartości im nie odejmowała. Wszystkie bowiem te rodzaje obmowy ciężko obrażają Boga, zwłaszcza fałszywe oskarżenie lub zaprzeczenie prawdy na niekorzyść bliźniego, albowiem podwójnym jest grzechem kłamać i jednocześnie szkodzić bliźniemu” (Św. Franciszek Salezy).
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach