Pierwszy czwartek miesiąca

Pan nasz Jezus Chrystus poleca: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Łk 10, 2).
W pierwszy czwartek miesiąca dziękujmy Panu Bogu za dar Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa oraz – wypełniając polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa – módlmy się:

– za kapłanów katolickich, aby wiernie spełniali kapłańskie obowiązki,
– za kleryków, aby gorliwie przygotowywali się do kapłaństwa,
 – o nowe święte powołania kapłańskie.

Dusza katolicka gorliwa – o ile okoliczności pozwolą – w pierwszy czwartek miesiąca chętnie przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim, jeśli trzeba, odprawi dobrą spowiedź, czystym sercem przyjmie Komunię Świętą i pomodli się w wymienionych intencjach.