Odpowiedzialność za słowo (4)

Co to jest obmowa? Obmawiać, znaczy w ogólności źle mówić o kimś, opowiadać niekorzystne rzeczy o bliźnim, lub wygłaszać zdania, szkodzące dobrej sławie i czci danej osoby.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach