Z naszej kruchty strategicznej

Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach.
Katolickie wskazówki i przestrogi bardzo nam posłużą, aby mowa nasza byla dobra – miła Bogu i dla bliźnich pożyteczna. Kwestie pilne!