Postęp

Od święta do święta tak sobie postępujmy, jak gdybyśmy w tym przeciągu czasu świat ten opuścić, a do wiecznego świata przejść mieli.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa