Drogocenna cnota czystości

Św. Atanazy woła:

„Czystości! Ty jesteś niewiędnącą koroną, perłą kosztowną, radością Proroków, chwałą Apostołów. Ty chronisz przed piekłem i śmiercią wieczną. Szczęśliwy, kto cię posiadł, kto cierpliwie i wytrwale cię zachowuje, gdyż po krótkiej potyczce bogatą nagrodę w niebie za ciebie dostanie!”