Boży porządek

Będzie nam bardzo pomocne w codziennym wypełnianiu Woli Bożej, gdy będziemy mieli na uwadze:

Najpierw to, co konieczne.
Potem to, co pożyteczne.
Potem to, co przyjemne.
A nigdy to, co grzeszne.