O Ofierze Mszy Świętej (10)

Kto w istocie składa Bogu Ofiarę Mszy Świętej?
Pierwszym i głównym ofiarnikiem we Mszy Świętej jest Jezus Chrystus, a kapłan jest sługą, który w Jego imieniu ofiarowuje tę samą Ofiarę Wiecznemu Ojcu.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X