PILNIE STRZEŻMY SIĘ wilków w owczej skórze!

Nigdy Pan nasz Jezus Chrystus, ani Kościół Katolicki, nie mówił, że należy poważać i być posłusznym wilkom w owczej skórze. Przeciwnie, należy PILNIE STRZEC SIĘ fałszywych proroków.

“Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Z owoców ich poznacie ich. Czy zbierają z cierni jagody winne, albo z ostu figi? Tak wszelkie drzewo dobre rodzi owoce dobre, a złe drzewo rodzi owoce złe. Nie może drzewo dobre rodzić owoców złych, ani drzewo złe rodzić owoców dobrych. Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A przeto z owoców ich poznacie ich” (Mt 7, 15-20).