Postanowienia wielkopostne (1)

O ile okoliczności mi pozwolą, będę częściej przybywał na Mszę Świętą w rycie rzymskim.
Najświętsza Ofiara Mszy Świętej upamiętnia Ofiarę Krzyżową, Jezus Chrystus ofiarowuje się za nas Ojcu i udziela nam owoców swej Męki i Śmierci.