Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (89)

Co to znaczy, że spowiedź powinna być krótka?
Spowiedź powinna być krótka, to znaczy, że podczas spowiedzi nie powinniśmy mówić o rzeczach, które nie mają znaczenia.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X