Dokumentujmy pilnie!

W miejscach, w których odradza się katolicki kult i katolicka wiara, sprawą nie do przecenienia jest dokumentowanie tego dobra, które się w tym zakresie dzieje.
Rzetelna dokumentacja będzie świadectwem naszej wiary pośród czasów powszechnego odstępstwa.
Rzetelna dokumentacja zabezpieczy także czynione dobro przed interpretacjami ludzi nieprawych. Ukaże w prawdzie – obiektywnie – jak się sprawy miały.
Nie żałujmy czasu na dokumentację. Jeśli Pan Bóg pozwoli, po latach okaże się ona materiałem źródłowym nie do przecenienia! – więcej


W skromnym zakresie naszego duszpasterstwa rzymskokatolickiego już to będzie wiele, jeśli wierni z nim związani tydzień po tygodniu będą skrupulatnie drukować i kompletować w segregatorze ogłoszenia duszpasterskie. Są one dostępne w formacie pdf pod zakładką: Ogłoszenia duszpasterskie.