Detale walki duchowej

„Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi” (Hi 7, 1).

Dusza, która poważnie pracuje nad sobą, musi się liczyć z tym, że stanie się obiektem szczególniejszego zainteresowania diabła, który będzie chciał doprowadzić ją do upadku i będzie ją dręczył przynajmniej na jeden z czterech sposobów, kusząc ją:

– do bluźnierstw,
– do niewiary,
– do nieczystości,
– do rozpaczy.

Pilnujmy zwłaszcza dyscypliny myśli oraz wzroku.
Stosujmy regułę niezawodną: wobec pokus – natychmiastowa ucieczka!
I bądźmy wierni codziennej modlitwie. 

Upadek nie jest koniecznością.
Wierność jest obowiązkiem.
I miejmy na uwadze: z pomocą łaski Bożej do końca życia mogę nigdy nie popełnić grzechu śmiertelnego.
Łaska Boża jest wielkim darem Bożym.
Wolna wola jest wielkim darem Bożym.