Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (30)

Kiedy grzech dotyczy rzeczy ważnej?
Grzech dotyczy rzeczy ważnej, gdy nader poważnie sprzeciwia się prawu Bożemu lub kościelnemu.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X