Z naszej kruchty strategicznej

“Pisarze religijni radzą te książki pobożne czytać, które wydali święci autorowie. Jak ważną i zbawienną jest rada ta, wskazuje codzienne doświadczenie. Czytanie bowiem tych książek największy wpływ wywiera na umysł i serce ludzkie i wielu, bardzo wielu, nawraca do Boga i do świętości prowadzi” (ze wstępu).
Podręczny format reprintu i pouczające treści niech sprawią, że często będziemy brać do ręki – w domu czy w podróży – to cenne dziełko, czytać je z uwagą, a przez to spowiadać się coraz lepiej!