W środy modlimy się do Św. Józefa!

Św. Józef patronuje naszemu oratorium. Codziennie odmawiamy Modlitwę do Św. Józefa po Różańcu. A od trzech tygodni, od 7 września Roku Pańskiego 2022, podejmując dawny katolicki zwyczaj, w każdą środę modlimy się szczególnie do Św. Józefa. Po Mszy Świętej prosimy zwłaszcza o powszechny powrót ortodoksji katolickiej, o obfite owoce naszego duszpasterstwa i za jego dobroczyńców, za nasze rodziny oraz w naszych osobistych intencjach, które możemy składać w naszej kruchcie strategicznej.
Nabożeństwo ma miejsce w najprostszej formie:

  • odczytanie intencji,
  • Litania do Św. Józefa,
  • pieśń do Św. Józefa.

Przybywajmy!


Przyłącz, Bracie miły, do modlitw czcicieli św. Józefa i swoje modlitwy, a bądź przekonanym, że jeżeli ty ze serca czcić Go będziesz, On przyczyną swoją błogosławieństwo i obfite łaski wypraszać ci będzie” (Ks. W. Mrowiński T.J., Miesiąc marzec).

Nie lekceważmy tej kwestii fundamentalnej!

Trudność dojazdu do bez wątpliwości ważnie wyświęconego katolickiego kapłana to nie znaczy: niemożliwość.
Teoretyczna tylko znajomość prawd wiary katolickiej, nie poświadczona praktyką życia i pokorną spowiedzią u kratek konfesjonału, jest sytuacją bardzo groźną dla duszy. Grozi wiecznym potępieniem – piekłem. Nie wiemy, kiedy umrzemy.
Jeżeli jestem w stanie grzechu śmiertelnego, i mam możliwość spotkania bez wątpliwości ważnie wyświęconego katolickiego kapłana, najmądrzejszą moją decyzją będzie odprawienie u tego kapłana dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi.
Mówi Pan nasz Jezus Chrystus: „Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).

Ale czy dusza współpracuje?

Kapłan katolicki może na ambonie czy w konfesjonale dawać duszy najbardziej trafne wskazówki, ale jeśli dusza nie wprowadzi ich w praktykę, wtedy nie postąpi naprzód i zniweczy zamiar Boży względem siebie.
I najlepszy kaznodzieja, i najlepszy spowiednik duszy nie pomoże, jeśli dusza sama nie wykona tego, co wykonać powinna.
I najlepszy kaznodzieja, i najlepszy spowiednik duszy nie pomoże, jeśli dusza współpracować z podawaną jej prawdą i łaską nie będzie.
O duszach gorliwych, aktywnych(!) i postępujących na drodze wiary i świętości mówił Św. Franciszek Salezy: „Jakże miłuję te dziarskie dusze!”

Kazanie na XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 25.09.2022

Kazanie na XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 25.09.2022.
Komemoracja Bł. Władysława z Gielniowa.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Bł. Władysław z Gielniowa
Nauka dla nas:
– Praktykowanie łacińskiego i polskiego śpiewu,
– Rozważanie Męki Pańskiej.

Pobierz »