Z naszej kruchty strategicznej

Jutro Kościół Katolicki czci Św. Jana Marię Vianneya, proboszcza z Ars, patrona proboszczów.
Lektura beletryzowanego żywotu świętego kapłana będzie z wielką korzyścią dla naszej duszy.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.
Czytam codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie.


Dostępny jest także audiobook.
Lektura budująca dla całej rodziny!
Możemy odsłuchiwać fragmentami – w półgodzinnych odcinkach.
Czyta Mirosław Utta.