Praktyka gorliwych dusz maryjnych

W sierpniu przypadają święta maryjne:

15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
22 sierpnia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny,
26 sierpnia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Praktyką gorliwych dusz maryjnych było przed świętami maryjnymi odprawić dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź. Praktyka zbawienna i godna kontynuacji!

Czy częste przystępowanie do spowiedzi jest dobrą rzeczą?
Tak, częste przystępowanie do spowiedzi jest bardzo dobrą rzeczą, gdyż sakrament pokuty nie tylko przynosi odpuszczenie grzechów, ale udziela również łask potrzebnych do tego, aby w przyszłości unikać grzechów (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).