Skarb dobrej spowiedzi

U ludzi pobożnych i przyjmujących ten sakrament z pobożnością nastają zwykle po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową” (Sobór Trydencki, Sesja XIV, Nauka o sakramencie pokuty).