„Tylko kapłani, należycie wyświęceni w Kościele, mają władzę odprawiania Mszy Świętej”

„Głos Chrystusa. Gdybyś miał czystość aniołów i świętość świętego Jana Chrzciciela, jeszcze nie byłbyś godzien ani przyjmować, ani sprawować tego sakramentu.
Nie jest to dziełem ludzkiej zasługi, że człowiek poświęca i sprawuje sakrament Chrystusa, i spożywa chleb aniołów.
Wzniosła to tajemnica i wielka godność kapłanów, którym dano to, co nie jest dozwolone aniołom.
Albowiem sami tylko kapłani, należycie wyświęceni w Kościele, mają władzę odprawiania Mszy Świętej i poświęcania Ciała Chrystusowego.
Kapłan jest wprawdzie ofiarnikiem Bożym, posługującym się słowami Bożymi na mocy rozkazu i ustanowienia samego Boga, ale głównym i niewidzialnie działającym sprawcą Najświętszego Sakramentu jest sam Bóg, któremu wszystko podlega wedle skinienia woli, i służy według rozkazu” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).