Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kochajmy Pana, bo Serce Jego
Żąda i pragnie serca naszego,
Dla nas Mu włócznią boleść zadana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

O pójdź do Niego, wszystko stworzenie,
Sercu Jezusa złóż dziękczynienie
I swoje przed Nim zegnij kolana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy,
Zmyć grzechów zmazy w czystej Krynicy,
Nad śnieg zbieleje dusza zmazana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze,
Obmyte we łzach pokuty skrusze,
Już niewinności szata wam dana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Szczególnym celem tego nabożeństwa jest odwzajemnienie się Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi miłością za Jego nieskończoną miłość oraz zadośćuczynienie za zniewagi i obrazę, jakie świat codziennie świętemu Jego Sercu wyrządza.

Litania w języku polskim i łacińskim, Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu (nieocenzurowany „ekumenicznie”) oraz Dwanaście obietnic dotyczących czcicieli Najświętszego Serca, które Pan Jezus dał św. Małgorzacie Marii Alacoque (przeczytajmy z uwagą). Teksty są dostępne tutaj

Miejmy w naszych domach poświęcony przez kapłana obraz Najświętszego Serca Jezusowego.

A w ramach codziennej lektury żywotów Świętych przeczytajmy dzisiaj z uwagą żywot Św. Małgorzaty Marii Alacoque, której zawdzięczamy dzisiejsze święto. Należała do zakonu wizytek, założonego przez Św. Franciszka Salezego. Żywot dostępny jest m.in. tutaj

Bądźmy gorliwymi czcicielami
Najświętszego Serca Jezusowego!