„Spodobało się Bogu przez głupstwo nauczania zbawić wierzących” (1 Kor 1, 21)

Głoszenie Prawdy jest konieczne. Z ustanowienia Bożego!
Od głoszenia słowa Prawdy zależą wiara i zbawienie dusz!
W czasach trwającego już ponad pięćdziesiąt lat zamętu powszechnego i krzewienia nowej religii osoba świecka, nie przyjmując roli nauczyciela wiary, przysłuży się tej sprawie świętej, jeśli roztropnie, według możliwości, będzie krzewić nieskazitelne treści katolickiego depozytu wiary – zarówno te, czerpane z odwiecznego nauczania Kościoła Katolickiego, jak i głoszone dzisiaj przez garstkę ortodoksyjnych katolickich duchownych. – więcej