Pozytywny aspekt trudności

„Jak wielkiej ktoś jest cnoty, najlepiej się to wyjawia w razie przeciwności.
Albowiem trudności nie czynią człowieka ułomnym, lecz okazują, jakim jest” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).