Sztuczki diabła i remedia

Na różne sposoby diabeł podchodzi dusze. Bywa i tak, że kapłan głoszący ortodoksyjną katolicką doktrynę mówi jedno, a dusza słuchająca odbiera co innego. Bywa, że opacznie.
Precyzja słuchania i precyzja czytania – zwłaszcza treści dotyczących wiary katolickiej – jest konieczna, aby nie rozminąć się z prawdą.