Miejsce spowiedzi

Spowiedź odtąd będzie miała miejsce w konfesjonale w pomieszczeniu po lewej stronie kaplicy.
Kiedy się spowiadamy, dla zapewnienia dyskrecji, drzwi zamykamy. Natomiast wychodząc po spowiedzi, zostawiamy DRZWI OTWARTE, aby inni mogli widzieć, że kapłan oczekuje na penitentów.