Źródła czyste – niezmącone

Jak ognia strzeżmy się produkcji prywatnoobjawieniowej!
Poznawajmy wiarę katolicką i mobilizujmy się do świętego życia przez codzienną wytrwałą lekturę ortodoksyjnych treści katolickich:

Czytam codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytam codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytam codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.


Pilnuj czytania” (1 Tm 4, 13)!