Okoliczności wysoce niefortunne

Krzewiona w IV wieku przez większość duchowieństwa herezja ariańska (do chlubnych wyjątków należał m.in. Św. Atanazy!), z biegiem czasu została przezwyciężona przez katolicką ortodoksję. Nie wiemy, na jakich drogach zostanie przezwyciężona, krzewiona w strukturach kościelnych powszechnie od kilkudziesięciu lat, nowa religia. Ortodoksja katolicka sama nie powróci. Konieczne jest przejrzyste świadectwo wiary – duchownych i osób świeckich – klarownie odróżniających katolicką ortodoksję od nowej religii. Wymóg wiary katolickiej!
Należy wziąć pod uwagę między innymi dwie kwestie poważne – więcej