Kierunek Boży i kierunek diabelski

Kierunek Boży: Kiedy nasilają się pokusy, dusza ucieka się do Boga – walczy i modli się. Pomoc Boża nadejdzie.
Kierunek diabelski: Kiedy nasilają się pokusy, dusza ucieka w pustkę – porzuca walkę i modlitwę. Diabeł zaciera ręce.