Mądra dusza i głupia dusza

Głupia dusza – kiedy zgrzeszy, porzuca modlitwę, stroni od kościoła i od sakramentów świętych.
Mądra dusza – kiedy zgrzeszy, nie porzuca modlitwy, biegnie do kościoła i do sakramentów świętych.
Zgrzeszyć jest rzeczą ludzką. Nawrócić się jest pilnym obowiązkiem.
Bądź mądry!